Living Stone ArtAttention, new address:
Mechelsesteenweg 9, 2018 Antwerpen

Shona sculpture of Zimbabwe is the most important contemporary art in sub-Saharan Africa. It succeeds in a most authentic cultural marriage: that of traditional African art and contemporary international sculpture. Shona artists do not attempt to depict things but the soul of things. In that their work is consistent with their belief, that the spirit in the stone should be realised in the sculpture.

Stone, a material also flavored by classical western sculptures, stimulates the artist's vitalism, and encourages the composition of masses as well as the monumentality of their relationships.

Shona artists create from deep within, embedded as they still are in an all embracing Pan-African cosmology.

Their roots obviously reach far into the history of their country and beyond, drawing life from age-old beliefs

Shona art, a local African stone sculpture, at the same time receives the best of reawakened western spirit.Opgelet, nieuwe locatie:
Mechelsesteenweg 9, 2018 Antwerpen

De Shona-sculptuur uit Zimbabwe behoort tot de belangrijkste hedendaagse beeldende kunstvormen in het Afrika bezuiden Sahara. Ze verzoent de verworvenheden van de traditionele Afrikaanse kunst met de vernieuwende tendensen van de internationale beeldhouwkunst.

De Zimbabwaanse stenen beelden bezitten zowel massa en monumentaliteit als een ongeëvenaarde vitaliteit. Ze brengen, geheel in de geest van de panafrikaanse kosmologie, dode stof tot leven door de geest die in de steen leeft tot zichtbaarheid te brengen.

Net als voor de grootste westerse beeldhouwers bestaat er voor de Shona-artiesten een vanzelfsprekend verband tussen het primaat van het materiaal - de steen - en het uiteindelijke beeldhouwkunstige uitzicht.

De wortels van de Shona-sculptuur schieten ver weg onder de zichtbare bodem van het verschroeide Afrikaanse landschap.

Ze voeden een kunst, door en door hedendaags, maar bezield met een duizendjarige adem.Attention, nouvelle adresse:
Mechelsesteenweg 9, 2018 Antwerpen

La sculpture Shona (Zimbabwe) fait partie des principales expressions d'art figuratives rencontrées sur le continent africain au Sud du Sahara. Elle concilie les acquis et les traditions de l'art africain avec les tendances innovatrices de la sculpture internationale.

Les sculptures en provenance du Zimbabwe se caractérisent autant par leur masse et leur monumentalité que par leur incomparable vitalité. Fidèle à l'esprit de la cosmologie panafricaine, elles raniment la matière inerte en faisant apparaître l'esprit vivant dans la pierre.

Comme pour les grands sculpteurs occidentaux, il existe aux yeux des artistes Shona, un rapport évident entre la primauté et de la matière - la pierre - et configuration définitive de la sculpture.

La tradition de la sculpture Shona est profondément enracinée dans la civilisation africaine.

Elle alimente une tradition artistique millénaire qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours.